در سومین دوره جایزه ملی فروشندگان برتر ایرانی،  واحد فروش کاواک موفق به دریافت تندیس طلایی فروشنده برتر ایرانی شد.

 این دوره هر سال در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور مدیران ،روسا ،کارشناسان و کارمندان بخش فروش شرکت ها و سازمان های خصوصی و دولتی سراسر ایران برگزار می گردد. 

امسال نیز در تاریخ 13 آذر ماه 1395 ،به 60 نفر از برترین مدیران فروش ایران بر اساس ارزیابی هایی که بر پایه 7 شایستگی انجام شد ،امتیاز و تندیس تعلق گرفت؛ که جناب آقای ابوالفضل علی آبادی مدیر فروش کاواک نیز مفتخر به دریافت تندیس طلایی فروشنده برتر ایرانی گردید.

((کاواک کسب این افتخار ارزشمند را مدیون همراهی دوستان و مشتریان وفادار خود می داند و این تندیس موفقیت را به همه آنها تقدیم می نماید.))